Søknadsbehandling vei og  VA

Her kan du sende inn søknad om gravetillatelse, arbeidstillatelse og VA-/sanitærarbeider for mer enn 60 kommuner, samt Statens vegvesen i Midt-Norge.

Geomatikk har utarbeidet en fleksibel web-løsning for registrering og ferdigmelding av søknad om graving/ disponering av offentlig grunn. Løsningen omfatter også søknad om VA/sanitærarbeider og vannmåler.

Geomatikk tilbyr tjenester og løsninger for behandling av søknader om arbeider i grunnen.

  • Søknad om graving i offentlig vei
  • Arbeidsvarsling og sikring
  • VA/sanitær meldinger og søknader

Søknader

  • Sendes inn via Kundeportalen.
  • Kontrolleres av Geomatikk
  • Behandles av kommunens saksbehandler
  • Ferdigmeldinger sendes inn via samme løsning

Velg kommuneoversikten for å se hvilke kommuner du kan sende inn søknader i.  Behandling av søknader er normalt gebyrbelagt. Her gjelder kommunens gebyrregulativ.

Publikumsportaler gir oversikt over behandlede søknader.

Vil du vite mer?

Om kundeportalen:

Klikk her for å lese mer

Publikumsportaler:

Klikk her for å lese mer

Kontakt Geomatikk:

Klikk her for å lese mer