Søknadsbehandling vei og  VA

Her kan du sende inn søknad om gravetillatelse, arbeidstillatelse og VA-/sanitærarbeider for mer enn 60 kommuner, samt Statens vegvesen i Midt-Norge.

GeoSak kundeportalen i skjerm med logo
Geomatikk har utarbeidet en fleksibel web-løsning for registrering og ferdigmelding av søknad om graving/ disponering av offentlig grunn. Løsningen omfatter også søknad om VA/sanitærarbeider og vannmåler. Geomatikk tilbyr tjenester og løsninger for behandling av søknader om arbeider i grunnen.

  • Søknad om graving i offentlig vei
  • Arbeidsvarsling og sikring
  • VA/sanitær meldinger og søknader

Søknader

  • Sendes inn via Kundeportalen.
  • Kontrolleres av Geomatikk
  • Behandles av kommunens saksbehandler
  • Ferdigmeldinger sendes inn via samme løsning

Publikumsportaler

Velg kommuneoversikten for å se hvilke kommuner du kan sende inn søknader i. Tjenesten gir deg også oversikt over behandlede søknader. Behandling av søknader er normalt gebyrbelagt. Her gjelder kommunens gebyrregulativ.

Finner du din kommune, kan du starte søknadsprosessen via kundeportalen vår.

GeoSak Drammen med logo

 


GeoGrav

Last ned vår app GeoGrav. Da kan du se godkjente dokumenter fra offentlig saksbehandler (gravetillatelse/arbeidsvarsling) på din mobil/nettbrett. Les mer om GeoGrav her.

 


GeoSak et fag-, saks- og arkivsystem for offentlige forvaltere

Er du tilknyttet offentlig forvaltning og ønsker å lese mer om GeoSak-løsningen, trykk her. 

Vil du vite mer?

Om kundeportalen:

Klikk her for å lese mer

Publikumsportaler:

Klikk her for å lese mer

Kontakt Geomatikk:

Klikk her for å lese mer