Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Om Kundeportalen

Nettstedet er beregnet for entreprenører, rørleggere og andre proffbrukere som ofte sender henvendelser til våre kundesentre.

Kundeportalen kan hjelpe deg til å få en enklere hverdag. Noen av fordelene er:
  • 24 timers åpningstid, jobb når det passer deg
  • Full oversikt over alle registrerte saker
  • Status på registrerte saker, følg saksgangen
  • Arkiv, full historikk på registrerte saker

Hvilke typer henvendelser behandler Geomatikk :
  • Gravemelding og påvisning
  • Søknad om graving i offentlig vei og annen offentlig grunn
  • Arbeidsvarsling                                
  • VA-/Sanitær-melding

Kundeportal 1

Mine saker:
Kundeportal 2

Tegn graveområde:

Kundeportal 3