Gå til innholdet
gravemelding

Sentralt ledningseierregister        

 

Kart for planlegging og prosjektering

Utlevering av kart for planlegging og prosjektering er ikke del av den ordinære gravemeldings- og  påvisnings-tjenesten, men Geomatikk har avtale om å levere ut slike kart for noen netteiere.
Leveres av Geomatikk:
Geomatikk har avtale om utlevering av kart og ledningsdata for planlegging og prosjektering for følgende netteiere:

 • Akershus Energi Varme AS i deres dekningsområde
 • Broadnet AS i deres dekningsområde
 • Hafslund Nett AS i deres konsesjonsområde
 • Telenor Norge i deres dekningsområde
 • Telenor Norge Kabel-TV i deres dekningsområde
  (Tidl. Canal Digital)
 • Statkraft Energi AS i deres dekningsområde
 • Sunnhordland Naturgass AS i deres dekningsområde

Utlevering av kart for planlegging og prosjektering er normalt en betalingstjeneste.

Standardpriser: 
 • 520,-   per PDF - fil
 • 1660,- per SHAPE/SOSI/DXF-fil (priser eks. mva).

Fra 01.05.16 Endring i prismodell for
Telenor Norge og Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital).

For bestilling av ledningsdata for Telenor Norge og Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital) gjelder følgende:

 • Leveranse av pdf-filer er gratis for
  • Oppdrag der byggherre er offentlige etater/foretak
  • Grunneiere som har avtale om fremføring av ledninger med Telenor Norge/Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital)
  • Oppdrag der byggherre er Telenor Norge/Telenor Norge Kabel-TV (Tidl. Canal Digital)
 • Leveranse av pdf-filer for andre typer oppdrag er en betalingstjeneste, pris: kr. 520,-
 • Leveranse av SOSI-filer er en betalingstjeneste for alle typer oppdrag.
  • Pris for områder under 100 da (100.000 m2):       kr. 1660,-
  • Pris for områder over 100 da (100.000 m2):          kr. 2950,-

Fakturering
Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse. Vi anbefaler e-faktura eller faktura på e-post.  Det tilkommer et fakturagebyr på kr. 50,- pr. ordre. Betalingsfrist er 14 dager.


Fra 01.12.2015 har vi en ny løsning for bestilling av kart for planlegging og prosjektering. Før du kan bestille kart, må du logge inn på vår Kundeportal. Dersom du ikke har brukertilgang på Kundeportalen fra før, kan du bestille det her:


Andre netteiere:

I listen under finner du kontaktinformasjon til andre netteiere
(listen er ikke utfyllende).

Get gravemelding@get.no 21906768
Energi 1 firmapost@energi1foro.no 02011
BKK gravemelding@bkk.no 99598217
Askøy Energi aeinfo@askoy-energi.no 02357
Gasnor post@gasnor.no 81520080

Ved behov for teknisk brukerstøtte, send en e-post til support@geomatikk.no
gk_forvaltning-2