Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Kart for planlegging og prosjektering

Utlevering av kart for planlegging og prosjektering er ikke del av den ordinære gravemeldings- og  påvisnings-tjenesten. Legg merke til at vi har andre netteieravtaler når det gjelder utlevering av kart for prosjektering og planlegging, sammenlignet med den ordinære Gravemeldingstjenesten.


Geomatikk har avtale om utlevering av kart og ledningsdata for planlegging og prosjektering for følgende netteiere:

 • Akershus Energi Varme AS i deres dekningsområde
 • Broadnet AS i deres dekningsområde
 • Get/TDC i deres dekningsområde
 • Hafslund Nett AS i deres konsesjonsområde
 • Telenor Norge i deres dekningsområde
 • Telenor Norge Kabel-TV i deres dekningsområde
  (Tidl. Canal Digital)
 • Statkraft Energi AS i deres dekningsområde
 • Sunnhordland Naturgass AS i deres dekningsområde

Trykk her for en kartoversikt over andre netteiere du må ta direkte kontakt med for å få utlevert kart for planlegging og prosjektering.

Følgende priser og avtaler gjelder for Telenor Norge og Telenor Norge Kabel-TV (eks. MVA):

SOSI leveranse:
 • Pris for områder 0 - 100 da (0 - 100.000 m2) pr. netteier: kr. 1660,-
 • Pris for områder 100 - 1000 da (100.000 - 1.000.000 m2) pr. netteier: kr. 2950,-
 • Ved bestilling av områder over 1000 da (1.000.000 m2) vil du bli kontaktet av Geomatikk for nærmere avklaring vedrørende bruk og pris.
PDF leveranse:
 • Kr 520,- pr. bestilte netteier. Én bestilt netteier tilsvarer et kartutsnitt. Ved bestilling av større områder kan det bli nødvendig å generere flere kartutsnitt. Dette vil da påvirke prisen.
 • Leveranse av kartutsnitt over nettet tilhørende Telenor Norge og Telenor Norge Kabel-TV er gratis for:
  • Oppdrag der byggherre er offentlige etater/foretak
  • Grunneiere som har avtale om fremføring av ledninger med Telenor Norge/Telenor Norge – Telenor Norge Kabel-TV
  • Oppdrag der byggherre er Telenor Norge/Telenor Norge Kabel-TV

Følgende priser gjelder for øvrige netteiere (eks. MVA):

 • SHAPE/SOSI/DXF leveranse: Kr 1660,- pr. bestilte netteier. Én bestilt netteier tilsvarer én fil. Ved bestilling av flere opptegnede polygoner kan det bli nødvendig å generere flere filer som kan påvirke prisen.
 • PDF leveranse: Kr 520,- pr. bestilte netteier. Én bestilt netteier tilsvarer et kartutsnitt. Ved bestilling av større områder kan det bli nødvendig å generere flere kartutsnitt. Dette vil da påvirke prisen.

Dersom man bestiller kart i et område netteier ikke har infrastruktur, betaler man ikke for dette.
Netteierne har satt begrensning i størrelsen på området som data kan utleveres for, se nærmere spesifisering ved bestilling av netteier.   Leveringstid er 5 virkedager.

Fakturering
Husk å oppgi fakturaadresse og fakturareferanse. Vi anbefaler e-faktura eller faktura på e-post.  Det tilkommer et fakturagebyr på kr. 50,- pr. ordre. Betalingsfrist er 14 dager.

For å bestille kart  må du logge inn på vår Kundeportal. Dersom du ikke har brukertilgang på Kundeportalen fra før, kan du bestille det her:

Ved behov for teknisk brukerstøtte, send en e-post til support@geomatikk.no