Gå til innholdet
gravemelding

        

 

KGrav

KGrav er en løsning for koordinering av planer for gravearbeider. Systemet ivaretar kravene til samordning av gravearbeider som er nedfelt i graveinstrukser.  Løsningen ble utviklet i samarbeid med Oslo kommune og Statens vegvesen og tatt i bruk i 2007.
KGrav er en løsning for profesjonelle brukere:

  • Aktører som har eller planlegger ledninger eller annen infrastruktur i grunnen
  • Forvaltere av områder som det må tas hensyn til ved planlegging av gravearbeider
  • Vegeier/Veiholder (kommuner og Statens vegvesen)
  • Andre interessenter

I KGrav legges planer om graving inn for koordinering med andre aktører. Hensikten er å:

  • Redusere antall gravinger
  • Hindre unødig forringelse av veggrunnen
  • Redusere ulemper for publikum og næringsdrivende

KGrav  har en felles database for ledninger og annen infrastruktur i grunnen som autoriserte brukere har tilgang til.

Publikum har tilgang til informasjon om planene for graving gjennom Publikumsportaler.


Tilgang til KGrav?
KGrav Administrator netteier: Last ned bestillingsskjema
(gjelder kun netteiere som deltar i KGrav)


KGRAV undersideweb
Logg inn på KGRAV