Gå til innholdet
gravemelding

        

 

Søknadsbehandling

Geomatikk tilbyr tjenester og løsninger for behandling av søknader om arbeider i grunnen
  • Søknad om graving i offentlig vei
  • Arbeidsvarsling og sikring
  • VA/sanitær meldinger og søknader

Søknader

  • Sendes inn via Kundeportalen.
  • Kontrolleres av Geomatikk
  • Behandles av kommunens saksbehandler
  • Ferdigmeldinger sendes inn via samme løsning

Velg kommuneoversikten for å se hvilke kommuner du kan sende inn søknader i.  Behandling av søknader er normalt gebyrbelagt. Her gjelder kommunens gebyrregulativ.

Publikumsportaler gir oversikt over behandlede søknader.
Soeknad-Underside